Ново есе на ИЕП: Европа на много скорости – поглед от България

Дебатите за ‘Европа на няколко скорости’ получиха нов тласък с публикуваната от Европейската комисия в началото на март “Бяла книга за бъдещето на Европа“. В нея се представят пет сценария, като третият е озаглавен “Тези, които искат повече, правят повече”. Целта на това есе на ИЕП е да представи една българска гледна точка по тази тема пред международната публика.

В първата си част, есето разглежда основните аргументи за ‘диференцирана интеграция’ и отбелязва някои проблеми с тях.

Във втората част, то обръща поглед навътре, анализрайки какви са на практика вероятните вътрешни последици от подобни развития за страна като България.

В последната трета част, есето очертава как ЕС и България трябва да подходят, за да направят от ‘Европа на много скорости’ инструмент за решаване, а не задълбочаване на проблемите, които доведоха до цялата серия кризи, пред които ЕС се изправя от 2008 г. насам.

Виж още:

Яйджиев, Those who want more, do more? A view from Bulgaria (OpenDemocracy, 28 април 2017 г.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *