Нов доклад на ИЕП: “Брекзит” и България – Последици и реакции

На 23-ти юни Великобритания ще гласува дали да остане или да излезе от Европейския съюз. Докато корените на този референдум са във вътрешната британска политика и последствията от него ще са значителни за британците, той ще има силно отражение и върху ЕС, а като част от него – и върху България. Този анализ се фокусира върху ефектите на евентуален “Брекзит” за България по два основни канала – през директни политически, икономически и социални ефекти и през вероятните промени в структурите и работата на ЕС, които от своя страна биха имали последствия за България. От една страна, излизане на Великобритания ще има директни ефекти, сред които засилването на евроскептицизма в Европа, затрудняване на двустранните икономически отношения и значително ограничаване на свободата на движение и работа в бъдеще. От друга страна, “Брекзит” би се отразил дълбоко и на самия ЕС, създавайки условия за Европа на две скорости, променяйки баланса на силите в ключови области като икономика и външна политика и принуждавайки ЕС да се “рекалибрира” институционално – промени, които вещаят основно негативи за България.

Повече в новия доклад на ИЕП на тема “Брекзит и България – Последици и реакции” (6 стр.)

Trackbacks & Pings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *