Кои сме ние?

д-р Димитър Бечев

д-р Димитър Бечевд-р Димитър Бечев е директор на Института за европейски политики. Той е автор на множество книги, научни и популярни статии и аналитични доклади по въпросите на външните отношения на ЕС, Турция, Русия и Балканите.  Д-р Бечев е чест автор в  онлайн издания като Foreign Policy, Al Jazeera, EUObserver и openDemocracy и е цитиран от авторитетни медии като Financial Times и The Economist.  През 2015-6 г. той е изследовател към Центъра за европейски изследвания в Университета “Харвард”, САЩ., а в миналото е работил като директор на софийското бюра на Европейския съвет за външна политика, професор в Университета “Хитоцубаши” в Токио и преподавател в Оксфордския университет.  Д-р Бечев притежава докторска степен от Оксфорд.

 

 


Ивайло Яйджиев

Ивайло Яйджиев

Ивайло Яйджиев e старши изследовател към ИЕП. Неговите интереси са съсредоточени в областта на управлението на финансови пазари, межуднародните институции и европейската интеграция. Работата му в ИЕП е насочена основно към Брекзит, Европейския банков съюз, икономическото управление на еврозоната и кризата в Южна Европа и тяхното отражение върху България. Ивайло е и докторант към Училището за държавно управление “Блаватник” в Оксфордския университет, а преди да започне изследователска дейност е работил за Министерството на отбраната, Администрацията на президента и Европейската комисия.

 

 


Илия Марков

Илия Марков

Илия Марков отговаря за публичното присъствие на ИЕП. Бакалавър по политология и международни отношения от Есекския университет и магистър по бизнес администрация от Мичиганския университет, Илия се интересува от влиянието на високите технологии, интернет и социалните медии върху развитието на бизнеса и обществото, включително политиката.