Анализи и доклади

КОВИД–19: Последици за икономиката на Северна Македония – доклад с автор Александар Костадинов.


Китайските инвестиции на Балканите. Анализ на Йордан Цалов и Димитър Бечев относно потенциалните рискове за ЕС.


Между Москва и Брюксел: България на газовата карта на Европа. Докладът на Пламен Димитров и Димитър Бечев анализира тенденциите на европейските пазари на природен газ и проекта за газопровод “Балкански поток” . Авторите набелязват препоръки за оптимизиране на газовата стратегия на българското правителство, насърчаване на конкуренцията на вътрешния пазар и осигуряване на по-ниски цени за домакинствата и индустрията.


This image has an empty alt attribute; its file name is Screen-Shot-2017-05-06-at-17.01.19-219x300.png

Новият доклад на Института за европейски политики, озаглавен “България, ЕС и “бежанската криза”  анализира актуалното състояние на българската политика в областта на предоставяне на убежище и интеграцията на бежанците. Авторите Звезда Ванкова, Валерия Иларева и Димитър Бечев очертават и списък от препоръки към държавните инстуции:  да бъде приета на нова наредба в най-кратки срокове, да бъдат реосмислени приоритетите при кандидатстване за финансиране от ЕС, да се формира  държавен орган, отговорен за интеграцията на бежанците, да се провеждат широки информационни кампании и консултации с местните власти и гражданите, да бъдат преустановени  незаконните практики по границите.


This image has an empty alt attribute; its file name is Screen-Shot-2017-05-06-at-16.54.55-220x300.png

Десет години след присъединяването на България Европейският съюз (ЕС) e в режим на оцеляване. Британският референдум от юни т.г. е свидетелство, че сме изправени пред процес на постепенна фрагментация, като отговорите на тези процеси в Брюксел, но и в София, ще определят бъдещите отношения между ЕС и България. Целта на новия доклад на Института за европейски политики е да анализира тези развития, да изведе основните рискове за България и да формулира препоръки за реакция.

Виж още:


This image has an empty alt attribute; its file name is Screen-Shot-2017-05-06-at-16.56.36-220x300.png

Eвропейският банков съюз (ЕБС), едно от най-сериозните нововъведения, с които ЕС отговаря на финансовата и дългова криза, е вече реалност. На дневен ред е въпросът дали България трябва да се присъедини към него. Този доклад разглежда основните принципи и елементи на ЕБС, какво на практика означава за България да стане част от него, както и какви биха били последиците от това за банковия надзор, финансовия сектор, вземането на регулаторни решения и цялостната парична стратегия на България.

Виж още:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *