България, ЕС и “бежанската криза” – нов доклад на ИЕП

“Бежанската криза” бързо се превърна в първостепенен вътрешнополитически въпрос в България. Въпреки сравнително ограничения брой лица, потърсили и получили бежански статут в нашата страна, медиите и повечето от водещите политици непрестанно експлоатират темата. Наскоро служебният кабинет на Огнян Герджиков отмени Наредбата за споразумението за интеграция, приета през август 2016 г.  Бежанците и търсещите убежище са вече и лайтмотив в говоренето по отношение на ЕС.

Новият доклад на Института за европейски политики, озаглавен “България, ЕС и “бежанската криза”  анализира актуалното състояние на българската политика в областта на предоставяне на убежище и интеграцията на бежанците. Авторите Звезда Ванкова, Валерия Иларева и Димитър Бечев очертават и списък от препоръки към държавните инстуции:  да бъде приета на нова наредба в най-кратки срокове, да бъдат реосмислени приоритетите при кандидатстване за финансиране от ЕС, да се формира  държавен орган, отговорен за интеграцията на бежанците, да се провеждат широки информационни кампании и консултации с местните власти и гражданите, да преустановени  незаконните практики по границите.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *